19 Oct
National Team: Cecilía Rán Rúnarsdóttir (KIF Örebro)

Goalkeeper Cecilía Rán Rúnarsdóttir, who plays for KIF Örebro DFF in Sweden, has been called up to represent Iceland's Nacional A Team. 

A guarda-redes Cecilía Rán Rúnarsdóttir, que joga no KIF Örebro, na Suécia, foi convocada para representar a Seleção A da Islândia.