29 Jul
Renewal: Andreia Freitas with Valadares Gaia F.C.

Andreia Freitas renewed her contract with Valadares Gaia F.C. Futebol Feminino!!!

Let's go Andreia!!!